Missie ESoE

ESoE is het expertisecentrum van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) op het gebied van (1) onderwijs en professionele ontwikkeling van docenten en (2) onderwijsinnovatie, beide met een focus op voortgezet en hoger onderwijs van STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). 
Meer specifiek ESoE

 • biedt een masteropleiding Science Education and Communication aan, waarin docenten worden opgeleid tot eerstegraads docenten in wiskunde, natuurkunde, scheikunde, onderzoek en ontwerpen, en informatica . ESoE biedt ook een onderwijsmodule aan die leidt tot een tweedegraads lesbevoegdheid die voornamelijk aan bachelorstudenten wordt aangeboden;
 • verricht wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs en professionele ontwikkeling van leraren en naar de opzet en effecten van onderwijsinnovaties, in het bijzonder met betrekking tot STEM onderwijs
 • ondersteunt en bevordert onderwijsinnovaties door middel van professionele ontwikkeling, consultancy en toegepast onderzoek, zowel aan de TU/e als aan onderwijsinstellingen/scholen in de regio.

Leidend is de visie van ESoE op professionele STEM docenten: innovatieve experts in hun vakgebied die (technologisch) rijke contexten ontwerpen en ontwikkelen voor leren. Zij reflecteren systematisch op hun onderwijs, inclusief hun eigen rol, en geven blijk van een onderzoekende en lerende houding ten aanzien van hun vak en hun werk als leraar. Als zodanig zijn zij een rolmodel voor hun leerlingen. In innovatieve contexten treden zij op als "agents of change", samen met collega's binnen en buiten hun school, en geven zij blijk van het professionele leiderschap dat daarvoor nodig is. ESoE streeft ernaar deze academische professionals op te leiden in nauwe samenwerking met de scholen. Het uiteindelijke doel van het ESoE-onderzoeksprogramma is bij te dragen aan de opleiding van meer en betere STEM docenten en aan onderwijsvernieuwing. Op hun beurt zullen meer studenten aangetrokken worden tot een STEM studie aan de universiteit.

De focus van het onderzoeksprogramma van ESoE ligt op het STEM onderwijs in het voortgezet en hoger onderwijs, zowel als onderwerp als in de context. Gekoppeld aan en in lijn met haar drievoudige missie is het wetenschappelijk onderzoek van ESoE praktijkgericht. Het onderzoeksprogramma vertrekt vanuit en sluit aan bij onderwijskwesties, problemen en vragen uit de onderwijspraktijk. ESoE-onderzoekers streven dan ook naar kwalitatief hoogstaand onderzoek met een sterke maatschappelijke impact in de STEM domeinen van onderwijs en lerarenopleiding, en onderwijsinnovatie.

Contact

 • Bezoekadres

  Eindhoven School of Education
  23, Cascade (1.22)
  Groene loper
  Eindhoven
  Nederland
 • Postadres

  Eindhoven School of Education
  23, Cascade (1.22)
  Postbus 513
  5600 MB Eindhoven
  Nederland