Over ESoE

De Eindhoven School of Education (ESoE) is het expertisecentrum van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) op het gebied van de professionele ontwikkeling van (aanstaande) leraren in het bèta- en techniekdomein. ESoE is actief op drie gebieden:

Studeren
ESoE verzorgt een masteropleiding Science Education and Communication, die onder meer opleidt tot leraar voorbereidend hoger onderwijs in wiskunde, natuurkunde, scheikunde, onderzoek en ontwerpen of informatica. Door de flexibele opbouw van deze masteropleiding is het ook mogelijk in je Bachelor een opleiding tot tweedegraads docent te volgen.

Onderzoek
ESoE verricht wetenschappelijk onderzoek naar de professionele ontwikkeling van (a.s.) docenten, in het bijzonder met betrekking tot bèta- en techniekeducatie.

Innoveren
ESoE ondersteunt en bevordert onderwijsinnovaties door middel van professionalisering, consultancy en samenwerkingsprojecten bij de TU/e en bij onderwijsinstellingen in de regio.