Workshop 2. Onderwijs ontwerpen en onderzoeken in het Leeratelier

Jos Hulsker (Ons Middelbaar Onderwijs), Maaike Koopman (Eindhoven School of Education), Corry Kocken (Programmadirecteur AOS Oost-Brabant) en Annemieke Vennix (Eindhoven School of Education)

Het leeratelier is een nieuwe vorm van opleiden en professionaliseren van (aanstaande) docenten met een focus op het leren van leerlingen. Lerarenopleidingen (ESoE, RDA, ULT en FLOT) werken intensief samen met scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) in het kader van Academische Opleidingsscholen (AOS-en). Elke AOS van OMO heeft sinds 2016 een leeratelier.

De verschillen in perspectieven en de diverse fasen in de professionele ontwikkeling van de deelnemers vormen een biotoop voor leren, ontwikkelen en onderzoeken. Over de muren van de opleidingen en scholen heen leren studenten en docenten samen door met elkaar te onderwijs te ontwerpen en te onderzoeken, met een gerichtheid op het leren van leerlingen. Dit noemen zij ‘ontwerp en onderzoek van de leerateliers’.

Bovendien verrichten onderzoekers van de betrokken lerarenopleidingen, in het kader van een NRO-project, ‘onderzoek naar de leerateliers’. Hier wordt gekeken naar hoe en wat deelnemers in de leerateliers leren.

In deze workshop krijgt u zicht op doelen en werkwijzen van de leerateliers door interactieve werkvormen zoals die door de deelnemers binnen de leerateliers worden gebruikt. Uiteraard komen de opbrengsten van hun leren, zowel voor henzelf als voor de school, aan bod. Ten slotte komen enkele opvallende resultaten van het onderzoek naar de leerateliers aan bod.