Workshop 3. Ontwikkeling van professionele identiteit

Prof.dr. P.C. Meijer – RU Nijmegen
Dr. M. Pillen – Katholieke Pabo Zwolle

Professionele identiteit is een begrip dat in de loop der jaren steeds meer aan populariteit heeft gewonnen. Weten wie je bent als professional en kunnen verwoorden waar je voor staat, wordt in deze tijden van voortdurende verandering steeds belangrijker. In de literatuur is al langere tijd steeds meer aandacht voor de professionele identiteitsontwikkeling van leraren, maar recent hebben steeds meer (universitaire) lerarenopleidingen de ontwikkeling van de professionele identiteit van hun studenten opgenomen als onderdeel van het curriculum. Studenten die inzicht hebben in hun professionele identiteit kunnen antwoord geven op de vraag wie zij zijn en willen zijn als leraar: zij kunnen op basis van o.a. hun waarden, overtuigingen en ervaringen, maar ook op basis van literatuur, hun handelen beter onderbouwen en dat helpt om als leraar steviger in je schoenen te staan en veerkrachtiger te worden.

Professionele identiteitsontwikkeling beslaat de interactie tussen wie iemand is als persoon en als professional, waarbij de context een voortdurend beïnvloedende factor is. Wanneer het persoonlijke met het professionele in botsing komt is er sprake van spanning in de professionele identiteit. Vaak hebben die spanningen een negatieve connotatie en gaan ze gepaard met emoties, maar ze kunnen ook dienen als leermoment en ze kunnen bepalend zijn voor de ontwikkeling van de verdere professionele identiteit.

In deze workshop maak je je eigen storyline die meer inzicht geeft in je professionele identiteit. Je eigen loopbaan met bijbehorende spanningen of kritische incidenten, inzichten vanuit de literatuur, en het voeren van een dialoog met andere professionals leren je meer over je eigen professionele identiteitsontwikkeling. Maak je geen zorgen, je hoeft niet het achterste van je tong te laten zien.