Een beknopte geschiedenis van ESoE

Beste lezer,
Dit jaar viert de Eindhoven School of Education (ESoE) haar 10-jarig bestaan. Of eigenlijk is zij zelfs net een beetje ouder, zoals u in de onderstaande hoofdstukken kunt lezen. Ter ere van dit heuglijke feit denken we op onze lustrumdag na over de toekomst van het science en engineering onderwijs. Dit doen we samen met u, onze collega’s uit het netwerk, met wie wij intensief samenwerken als het gaat om het opleiden van leraren en het onderzoeken en innoveren van het onderwijs.

Op deze webpagina blikken wij kort terug op 10 jaar ESoE en op de periode die er aan vooraf ging. De geschiedenis is geschreven door de 3 hoogleraren van ESoE, en is onderverdeeld in 4 hoofdstukken, die elk een andere periode bestrijken van de geschiedenis van ESoE.

Wij wensen u veel leesplezier en hopen u gauw eens op de ESoE te mogen begroeten.