4. Toekomst van ESoE (2017 en verder)

De afgelopen 10 jaar heeft ESoE veel mooie resultaten bereikt op haar drie belangrijkste domeinen: onderwijs in de lerarenopleiding, onderzoek en innovatie van onderwijs. Ook in de toekomst wil zij een aantrekkelijke en waardevolle partner blijven op deze terreinen.

Doorlopend opleidingstraject
Om te zorgen voor voldoende, goed opgeleide, innovatieve docenten in de bèta vakken, zal de ESoE haar lerarenopleiding blijven verbeteren. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn het verder flexibiliseren en op-maat maken van de lerarenopleiding, onder meer door nog intensievere samenwerking met de opleidingsscholen in het veld. Passend daarbij is ook de ontwikkeling naar een meer doorlopende leer- en professionaliseringslijn, waarbij de grenzen tussen vooropleiding, lerarenopleiding, inductie en professionalisering als zittende docent steeds meer vervagen en in elkaar overlopen.

Onderwijsinnovatie
Op het terrein van de onderwijsinnovatie wil de ESoE haar expertise en zichtbaarheid binnen de TU/e en binnen het hoger engineering onderwijs verder uitbouwen. Daarbij past de intensieve samenwerking met het 4TU Centre for Engineering Education, ondersteuning bij en deelname aan allerlei werkgroepen en innovatieprojecten op de TU/e, begeleiding van ‘Advanced University Teaching’ trajecten, maar ook het uitvoeren van onderzoek naar de werkzaamheid van allerlei innovaties. Het ondersteunen van toekomstgericht onderwijs in het science en engineering domein zal ook tot uitdrukking komen in de al gestarte intensieve samenwerking met de brainport scholen in het Voortgezet Onderwijs.

Onderzoek
Om een innovatieve partner met expertise te blijven op het terrein van de lerarenopleiding en onderwijsinnovatie, is goed onderzoek onontbeerlijk. De ESoE heeft recent haar onderzoeksprogramma vernieuwd, met een sterkere focus op het ondersteunen van docenten bij het ontwikkelen en uitvoeren van toekomstgericht en aantrekkelijk onderwijs op het terrein van de science en engineering vakken. We zullen blijven inzetten op wetenschappelijk onderzoek via promovendi en postdocs, maar ook op praktijkgericht onderzoek, bijvoorbeeld door samenwerking met partners en scholen in de regio binnen onderzoekswerkplaatsen. Speciale aandacht zullen we daarbij geven aan vakdidactische onderwerpen, onderwijs met ICT en vernieuwende leeromgevingen, gericht op dieper leren van leerlingen en de professionele ontwikkeling van docenten.

Genoeg werk voor zeker nog eens 10 jaar! Wij hebben er zin in, en blijven dit graag met u samen doen!