Referenties

TU/e en Fontys ritsen in lerarenopleiding. Cursor 15, jaargang47, 23 december 2004.

Groen, M. (1971). Uitvallers, overstappers en achterblijvers. Open bare les gegeven bij de aanvaarding van het ambt van gewoon lector in de pedagogie, puberteitspsychologie en algemene didactiek aan de Technische Hogeschool Eindhoven op 10 december 1971.

Hulskamp, J. (2006). De kleine TU/e encyclopedie 1956 – 2006. Eindhoven: Drukkerij Lecturis.

Jochems, W.M.G. (2007). Onderwijsinnovatie als leidraad voor onderwijsresearch en professionele ontwikkeling. Eindhoven: Intreerede Technische Universiteit Eindhoven (9 maart 2007).

Jochems, W.M.G. (2012). Bescheidenheid past de onderwijsonderzoeker. Afscheidscollege Technische Universiteit Eindhoven (26 oktober 2012).

Meuwese, W.A.T., (1968). Naar een meer rationeel onderwijssysteem. Eindhoven: Openbare Les gegeven bij de aanvaarding van het ambt van lector in de onderwijsresearch aan de Technische Hogeschool te Eindhoven, 26 januari 1968.

Sanden, van der J.M.M. (1997). Duurzame ontwikkeling van leervermogen: leren leren in het technische domein. Intreerede, in aangepaste vorm uitgesproken op 19 december 1997 aan de Technische Universiteit Eindhoven.