Verslag van het 10-jarig bestaan van ESoE

Beste lezer,
Op 12 april 2017 vierde de Eindhoven School of Education (ESoE) haar 10-jarig bestaan. Op onze lustrumdag is nagedacht over de toekomst van het science en engineering onderwijs. Dit deden we samen met u, onze collega’s uit het netwerk, met wie wij intensief samenwerken als het gaat om het opleiden van leraren en het onderzoeken en innoveren van het onderwijs.

Op deze webpagina blikken wij terug op de lustrumdag. Het verslag bestaat uit de opening door de Rector Magnificus van de TU/e (Frank Baaijens), de bijdragen van drie sprekers (Maria Michels, Heli Penz en Lex Lemmens) en de bevindingen van de groepjes die deel hebben genomen aan de deze lustrumactiviteit.

Wij wensen u veel leesplezier!