Opening door Rector Magnificus

Opening door Rector Magnificus van de TU/e, Frank Baaijens

Rector magnificus Frank Baaijens ging tijdens zijn openingspraatje kort in op het feit dat veel universiteiten ooit zijn begonnen met het trainen van mensen om onderwijs te gaan geven, en dat die taak onverminderd belangrijk is. Een instituut als ESoE is daarom hard nodig. Ook ging hij in op de noodzaak om meer en andere soorten ingenieurs op te leiden: mensen die bijdragen aan de grote maatschappelijke uitdagingen, die kunnen samenwerken met anderen, die ontdekkingen doen, die kunnen werken als systeemdenkers en ontwerpers. Van het onderwijs op de TU/e vraagt dat om meer aandacht voor ingenieurservaringen, nieuwsgierigheid stimuleren, persoonlijke benadering, multidisciplinaire aanpakken, rijke en levensechte leeromgevingen. De ESoE is daarbij nodig, enerzijds omdat de kiem voor toekomstige ingenieurs al wordt gelegd in het Voortgezet Onderwijs, door docenten die daar werken, en anderzijds door betrokkenheid van de ESoE bij de opzet en evaluatie van allerlei onderwijsinnovaties op de TU/e.