Missie

ESoE wil een expertisecentrum zijn dat in dialoog tussen wetenschap en praktijk empirisch onderbouwde kennis genereert die een rol kan spelen in de discussies over de professionele ontwikkeling van leraren en de innovatie van hun onderwijs.

Het gaat om kennis die ingezet kan worden bij het werken met en de professionele ontwikkeling van (aanstaande) leraren en ter ondersteuning van innovaties. In de complexe keten van ontwikkeling, aanbod, uitvoering en evaluatie, richt ESoE zich bij voorkeur op de professionaliteit van de leraar, omdat de leraar de bepalende factor is voor de kwaliteit van het onderwijs.

ESoE wil synergie laten ontstaan tussen opleiding, onderzoek en innovatie van onderwijs. Verbetering van de kwaliteit van onderwijs dient naar onze mening niet alleen vanuit de opleiding en de ontwikkeling van docenten te worden benaderd, maar ook vanuit toegepast wetenschappelijk onderzoek en onderwijsinnovaties. Mede daarom dient onderzoek van onderwijs praktijkrelevant te zijn en bij voorkeur aan te sluiten bij onderwijsinnovaties die in de school plaatsvinden. ESoE legt bij de ontwikkeling van expertise een accent op science- en techniekeducatie.

ESoE heeft haar missie vormgegeven in een door de praktijk geïnspireerd onderzoeksprogramma Professional learning, een door de NVAO geaccrediteerde academische masteropleiding Science Education and Communication, en door betrokkenheid bij innovatie van onderwijs.