Organisatie

De leiding van ESoE is in handen van Algemeen directeur prof. dr. K.A.H. van Leeuwen. Prof. dr. D. Beijaard is Wetenschappelijk directeur en mw. drs. C.M.M.Cantrijn is Zakelijk directeur.

 

 

Bestuursraad

De bestuursraad van ESoE wordt gevormd door:

 • drs. J. van Aller, conrector ds Pierson College;
 • prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens, rector magnificus van de TU/e (voorzitter);
 • drs. E.G.H. Bernard, voorzitter Raad van Bestuur Ons Middelbaar Onderwijs (OMO);
 • prof.dr. P. Koenraad, dean Graduate School (TU/e);
 • prof.dr. K.A.H. van Leeuwen, hoogleraar faculteit Technische Natuurkunde (TU/e);
 • prof.dr. J.J. Lukkien, dekaan en hoogleraar faculteit Wiskunde en Informatica (TU/e);
 • prof.dr.ir. D.C. Nijmeijer, hoogleraar Scheikundige Technologie (TU/e);
 • prof.dr.ir. A.M.C. Lemmens, Dean Bachelor College (TU/e).

De Bestuursraad is met de volgende taken belast:

 • het jaarlijks goedkeuren van het onderwijsprogramma.
 • het periodiek goedkeuren van het meerjarige onderzoeksprogramma.
 • het vaststellen van het jaarverslag en meerjarenplan.
 • het vaststellen van een kwaliteitszorgsysteem per taakstelling.
 • het vaststellen van de begroting.
 • besluiten inzake benoeming, schorsing en ontslag van leden van de opleidings- examen- en toelatingscommissies, de opleidingsdirecteur SEC en de hoogleraar-directeur.

Adviescommissie Lerarenopleiding (ALT)

De Adviescommissie Lerarenopleiding geeft de hoogleraar-directeur gevraagd en ongevraagd advies over alle kwesties die de lerarenopleiding raken, waaronder de inhoudelijke afstemming van de opleidingen, de opbouw van het curriculum, planning, organisatie en kwaliteitszorg:

• ir. P.F.A.M. Janssens, opleidingsdirecteur Scheikundige Technologie;
• dr.ir. R.R. Trieling, studieadviseur/beleidsmedewerker Technische Natuurkunde;
• mw. dr. ir. M.L.P. van Lierop, adj. opleidingsdirecteur Informatica;
• dr. ir. E.E.M. van Berkum, opleidingsdirecteur Wiskunde;
• J.P.H.M. Wiertz, BMA,  rector Eckartcollege Eindhoven / Pleincollege Nuenen.