De Lerarenopleiding

ESoE biedt de eerste en de tweede graads lerarenopleiding aan. Met de eerste graads opleiding mag je lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo. Met de tweede graads opleiding ben je bevoegd om les te geven in de onderbouw van het havo en vwo en in het vmbo. 

Eerstegraadsopleiding (bovenbouw havo en vwo)

Als je in de hoogste klassen van het havo en vwo werkt, moet je zelf ook klasse zijn! Daarom is deze opleiding vormgegeven in de master Science Education and Communication. Stevige vakinhoudelijke kennis wordt gecombineerd met grondige voorbereiding op je functioneren als eerstegraads leraar in de bovenbouw van het havo en vwo. Je ontvangt bij je diploma de bevoegdheid tot ‘leraar voorbereidend hoger onderwijs’ (kortweg ‘leraar VHO’), en dat wil zeggen dat je als leraar voor alle klassen van het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs bevoegd bent.

Je kunt dit traject op verschillende manier volgen:

  • als masteropleiding na een bèta of technische bachelorstudie (regulier 2 jaar)
  • in combinatie met een van de andere masterstudie aan de TU/e (bi-diplomering: 1/2  tot 1 jaar extra studie)
  • na een bèta of technische masterstudie (regulier 1 jaar)
  • als zij-instromer (OC&W) in beroep (maximaal 2 jaar naast een baan afgesloten met certificaat zonder mastertitel) een leerwerktraject bij de ESoE
  • in combinatie met je phd opleiding (maatwerk)
  • Je kunt ook een opleiding volgen bij Eerst de Klas & Onderwijs Traineeship. 

Neem contact op met ESoE om meer te horen over de verschillende studierichtingen, toelatingsvoorwaarden en programmering.

Tweedegraadsopleiding (onderbouw havo/vwo/vmbo-T)

De Eindhoven School of Education (ESoE) biedt binnen je vrije keuzeruimte in de bachelor een opleiding aan tot tweedegraads leraar. Je kunt dan les gaan geven in het vmbo-t (mavo) of onderbouw havo/vwo). Voor een lesbevoegdheid moet je zijn ingeschreven voor een bachelorrichting die vermeld staat in de verwantschapstabel die door het Ministerie van Onderwijs is vastgesteld. Bij het succesvol afronden van het programma van 30ec zal de bevoegdheid (Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde of Informatica in VMBO-T en onderbouw VO) worden bijgetekend op je bachelor diploma. Soms is het mogelijk om, na toestemming van je examencommissie, deze vakken te kiezen, in plaats van of aanvullend op het USE pakket.

Neem contact op met ESoE om meer te horen over toelatingsvoorwaarden en programmering.