Studieopbouw

Het studieprogramma van Science Education and Communication bestaat in hoofdlijnen uit twee delen. Een vakinhoudelijk deel dat gerelateerd is aan het vakgebied waarin je leraar wilt worden en een beroepsgericht gedeelte dat is gericht op de beroepscompetenties van een leraar.

Het vakinhoudelijk deel staat borg voor verbreding en verdieping van de kennis van het vakgebied. Het beroepsgerichte deel omvat theorie (onderwijskunde, bètadidactiek en vakdidactiek) en praktijk in scholen in het voortgezet onderwijs. Daarnaast is er aandacht voor ontwerpen en onderzoeken van onderwijs.

Het geheel omvat 5 pakketten. De theorie is praktijkgericht, terwijl de schoolpraktijk vragen oproept en kwesties oplevert voor theoretische kaders. De programmering in de opleiding zorgt ervoor dat deze twee componenten hand in hand gaan. Het tweede jaar: vertaalslag naar de praktijk. In het tweede jaar wordt het theoretisch kader van onderwijskunde, bètadidactisch ontwerpen en vakdidactiek voortgezet. Er wordt ook nu een vertaalslag naar de praktijk gemaakt, met een uitgebreide stage in het onderwijs. Je sluit de opleiding af met een ontwerp voor bètadidactisch onderwijs (pakket 3) en een uitgebreid praktijkgericht onderzoek (pakket 4 en internationaal onderzoek).

Stage en buitenland

De master Science Education and Communication biedt mogelijkheden om naar het buitenland te gaan. Binnen het beroepsgerichte deel van de masteropleiding Science Education and Communication bieden we een oriënterende stage en meerdere verdiepende stages.

Afhankelijk van de gekozen specialisatie is er vaak ook nog een bedrijfsstage binnen het vakinhoudelijke deel van de masteropleiding.