Inductieproject: Begeleidingstrajecten voor Startende Leraren

Hoe kunnen startende leraren het best ondersteund worden?

Veel VO-scholen bieden hun startende leraren een begeleidingstraject aan. Dit traject verschilt van school tot school. Uit onderzoek is gebleken dat ondanks deze trajecten startende leraren het lastig vinden om hun werk goed te doen en door te groeien in hun vak. Daarom is het Ministerie van OCW in 2013 gestart met een landelijk programma - met regionale invulling - gericht op de ontwikkeling en uitvoering van Begeleidingstrajecten voor Startende Leraren (BSL-project). De ESoE coördineert dit BSL-project voor de regio Brabant/Limburg.

Het Eindhovens project is gericht op de ondersteuning van startende leraren bij alle facetten van de uitvoering en doorgroeimogelijkheden van het leraarsberoep. Er wordt stil  gestaan bij  drijfveren, kwaliteiten en kernwaarden in relatie met het  eigen professioneel handelen. Belangrijk is het leren van en met elkaar aan de hand van videobeelden of in het  digitaal lerarenplatform. Het platform, ingericht vanuit theoretische invalshoeken, geeft aan de starter en coach handvatten voor de begeleiding. Klik hier voor meer informatie over het platform.