Nieuwsbrieven

Wetenswaardigheden van het project BSL

Deze nieuwsbrieven zijn bestemd voor beginnende leraren, schoolbegeleiders, coaches, schoolleiders van de deelnemende scholen aan het project BSL. De nieuwsbrieven zijn bedoeld als informatiebron en als platform voor kennisdeling.De brieven worden digitaal verspreid via de website van de ESoE en verschijnen tweemaandelijks.

Nieuwsbrief 1: Informatie over de achtergronden, de opzet en eerste uitwerking van het BSL-project.
Nieuwsbrief 2: Beschrijving van de start van het project;  nadere toelichting op de verschillende begeleidingsactiviteiten; kennismaking met de schoolbegeleiders.
Nieuwsbrief 3:  Aandacht voor helikopterview van de identity workshops; speciale aandacht voor de masterclas “het leren van aanstaande en beginnende leraren”.
Nieuwsbrief 4:Speciale aandacht voor het belang van samenhang en communicatie op de school voor het opzetten/uitvoeren van een inductiearragement; de ervaringen van starters met de begeleiding in de scholen.
Nieuwsbrief 5:Gesprekken over infrastructuur begeleiding op de betrokken scholen (met coaches en schoolleiders);  masterclasses over professionele identiteit en het ondersteunen en uitdagen van starters.
Nieuwsbrief 6:Kennismaking nieuwe scholen, introductie begeleidingsactiviteiten in het tweede jaar van het project en de betrokkenheid van schoolleiders
Nieuwsbrief 7:Kennismaking met nieuwe starters (cohort 2) en de coach als spil van de begeleiding van startende leraren.
Nieuwsbrief 8:Een interview met een schoolleider en aandacht voor bevorderende factoren die bijdragen aan de professionele ontwikkeling van startende leraren.
Nieuwsbrief 9:Een interview met een lerarenopleider; de samenvatting van het onderzoek naar de beginsituatie van de begeleidingsstructuur bij aanvang van het BSL project (zie ook ) Kools, Q., Kocken-van Acht, C., SchiIdwacht, R., Mommers, J. & Schellings, G. (2016).  De begeleiding van startende leraren. Een onderzoek naar de beginsituatie van de begeleiding(ssstructuur) bij aanvang van het project BSL van de ESoE en FLOT.  Eindhoven: interne rapportage. (website ESoE).
Nieuwsbrief 10:Vooruitblik begeleidingsactiviteiten derde projectjaar; interview met lerarenopleider en expert op begeleiding met behulp van beeldmateriaal.
Nieuwsbrief 11: Kennismaking nieuwe scholen; interviews met twee beginnende leraren 
Nieuwsbrief 12:Speciale aandacht voor het digitale lerarenplatform; aandacht voor strategisch human resource management (perspectief van de schoolbegeleiders, twee medewerkers van personeelszaken en het perspectief van de  VO-raad)
Nieuwsbrief 13: Aandacht voor ‘follow-up gesprekken’, meer informatie over de uitloopperiode van het BSL-project, inhoud en resultaten van assignments in het digitale lerarenplatform en de Eindhovense inspanningen op het gebied van kennisdeling.
Nieuwsbrief 14: Dit is de laatste BSL-nieuwsbrief in deze vorm. In deze nieuwsbrief staan ervaringen uit het schooljaar 2016-2017 en de vorm van het project tijdens de uitloopperiode (2017-2019) centraal. Vanaf het schooljaar 2017-2018 worden nieuwsflitsen over het BSL-project in het digitaal lerarenplatform geplaatst. Ga hiervoor naar: www.lerarenplatform/news.nl