ICT-toepassingen doeltreffend en uitdagend gebruiken in de les

Verder met ICT

ICT-toepassingen spelen een permanente rol in het leven van uw leerlingen. Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter, Google: dagelijks zijn uw leerlingen ermee bezig. Wie optimaal wil aansluiten bij de belevingswereld van de leerling, kan er niet omheen.

Maar wat kunt u als docent met ICT? Of u er nu veel of weinig kennis van hebt, met ICT-tools kunt u uw lespraktijk vernieuwen én verrijken. Zelfs gemakkelijker dan u denkt. Hoe? Dat leert en ervaart u tijdens de training ‘ICT-toepassingen gebruiken in de les’. Een praktijkgerichte training waarin niet het leren óver ICT, maar het leren mét ICT centraal staat. En waarin u alle handvatten worden aangereikt om leerlingen uit te dagen op een voor hen vertrouwd terrein.

Uw professionaliteit …

ICT is meer dan een didactische kans: het is een onvermijdelijke voorwaarde om nu en in de toekomst betekenisvol onderwijs te garanderen. De training biedt daartoe maatwerk voor élke docent. U krijgt een frisse kijk op uw eigen onderwijspraktijk en de wijze waar op activerende ICT-toepassingen daarin hun plaats kunnen krijgen.

… hun prestaties

Leerlingen gaan ongetwijfeld enthousiaster aan het werk met tools die zij ook voor hun plezier gebruiken. Daardoor zullen zij beter presteren én zal hun kennis beter blijven hangen. Bovendien worden uw leerlingen zo nog beter voorbereid op andere domeinen waarin ICT een rol van betekenis speelt: de vervolgopleiding en de beroepspraktijk.

Direct aan de slag

De training is praktijkgericht en wordt volledig toegesneden op uw persoonlijke wensen ten aanzien van didactische werkvormen, zodat de ICT-tools naadloos passen in uw lessen. Didactische werkvormen die onder meer aan bod kunnen komen, zijn: presenteren van leerinhoud, samenwerken en communiceren, begeleiden en evalueren en toetsen. Wat u leert en ontwikkelt, kunt u direct toepassen. U krijgt persoonlijke ondersteuning tijdens uw eigen lessen en één keer per maand ontvangt u uitgebreide feedback op basis van het door u ontwikkelde materiaal en eventuele video-opnamen en/of observaties.

Voor álle docenten

Iedere docent kan met deze training zijn of haar didactische repertoire uitbreiden en de lessen verrijken. Immers, op elk vakgebied kunnen activerende ICT-oplossingen bijdragen aan meer leerplezier en een hoger leerrendement. Bovendien maakt het niet uit hoe veel u al weet van ICT: uw arrangement wordt samengesteld op basis van uw voorkennis, wensen en mogelijkheden.

Partners in innovatie

Het voorgezet onderwijs werkt voor deze training samen met de Eindhoven School of Education (ESoE). In deze samenwerking is een speciaal arrangement opgezet.

De zes maanden durende training wordt gegeven aan groepen van circa twintig docenten. De kosten bedragen dan € 700,– per deelnemer. De deelnemers worden ingedeeld in kleinere groepjes op basis van hun wensen en voorkennis. Met iedere deelnemer wordt vooraf een criteriumgericht interview (intake) gehouden, waarna in samenspraak een individueel arrangement wordt opgesteld. Vragen bij de intake zijn onder meer: Wat doet u al met ICT? Hoe kunt u daar meer rendement uit halen? En welke andere ICT-toepassingen zijn voor u aantrekkelijk en hanteerbaar? Met wie wilt u een samenwerkgroepje vormen?

Iedere maand is er één bijeenkomst van vier uur. Bijvoorbeeld van 16.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. Tussentijds is er een pauze van een uur met een lichte maaltijd. Tussen de bijeenkomsten door gaat u handson aan de slag in uw eigen lespraktijk. Na een half jaar is er een terugkomsessie van eveneens vier uur.

Enkele voorbeelden

ICT-tools met didactische meerwaarde zijn er volop. Tools die u eenvoudig en doeltreffend kunt inzetten. In de klas kunt u bijvoorbeeld meer halen uit het digitale schoolbord. Leerlingen kunnen een virtuele tour maken door een museum, stad of bedrijf of educatieve films of videoclips bekijken op YouTube. U kunt sneller en eenvoudiger brieven, verslagen en opstellen nakijken. En uw leerlingen kunnen effectiever samenwerken in een Wiki, een Mind map, een Prezi of door bijvoorbeeld gebruik te maken van een webcam.

Kennis verankeren

De training biedt u de keuze uit een breed gamma van ICT- toepassingen. Hebt u al veel voorkennis? Kies dan een onder- werp waarmee u bijvoorbeeld de diepte kunt ingaan. Zoals mindmapping: een krachtige, populaire en eenvoudige methode voor een beter begrip en een diepere verwerking van leerstof.

Meer informatie

Voorgaande jaren hebben diverse groepen docentenvan verschillende voortgezet onderwijs scholengroepen deelgenomen aan deze training. In de uitgebreide evaluatie werd de training door de docenten als zeer succesvol gewaardeerd. De training is geregistreerd bij www.RegisterLeraar.nl.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met
Ton Marée van TU/e - ESoE: 06-51399351  of  a.j.maree@tue.nl