Aan de slag met interactieve concept maps

Visualisering van de stof, en het leggen van relaties tussen de kernbegrippen kan het leren enorm versterken. Een manier om dat te doen is met concept-maps. Deze aanpak wordt steeds populairder. Concept maps bevorderen het diep en betekenisvol leren bij studenten.

Volgens duidelijke richtlijnen samen aan concept maps werken is een activerende werkvorm die haar waarde in het hoger onderwijs heeft bewezen. Promotieonderzoek bij ESoE (Ton Marée) onder eerstejaarsstudenten laat zien dat studenten met deze activerende werkvorm enthousiast aan het werk gaan en dat ze significant beter scoren dan studenten die de reguliere hoor- en werkcolleges volgden.

In deze taining komt praktisch aan de orde hoe met concept maps kan worden gewerkt. Daarnaast worden de achtergronden (motivatie theorie, leertheorie) en de programmatuur aan de orde gesteld. Van daaruit wordt in samenwerking met de deelnemer een opzet ontwikkeld om met het eigen onderwijs aan de slag te gaan. Na een compacte starttraining zijn er 2 terugkommomenten om de voortgang, ervaringen en verdere plannen bespreken en ondersteuning daarbij te bieden.

Het totale traject beslaat 8-10 weken. Er wordt afgesloten met een nascholingscertificaat (BKO). Bekostiging in onderlinge afstemming, en voor externen volgens TU/e contracttarieven.