Faculteit

Profiel Electrical Engineering

In de afgelopen 50 jaar heeft Electrical Engineering de samenleving radicaal veranderd. Geen enkele andere discipline had zo'n dergelijke impact. Hoewel vaak onzichtbaar, is de huidige maatschappij doordrongen en volledig afhankelijk van de producten die Electrical Engineering heeft geproduceerd.

Over 50 jaar

In de komende 50 jaar wordt een nog grotere verandering verwacht. In de betrokken gebieden, zoals communicatie, de zorg, energie en mobiliteit zullen grote aangesloten systemen met steeds toenemende complexiteit ontstaan. Deze kunnen alleen succesvol en kosteneffectief worden door de kennis die door Electrical Engineering is gegenereerd. De uitvoering, analyse en controle van deze grote, complexe gekoppelde systemen, voor zover zij betrekking hebben op het manipuleren van elektrische en elektromagnetische verschijnselen, is geselecteerd als het wetenschappelijke domein van de afdeling. De afdeling richt zich met name op aspecten met betrekking tot de hardware-implementatie en de gevolgen voor het hoger systeemniveau.