Organisatie

Een korte beschrijving van de organisatie van de faculteit Electrical Engineering:

  • Aan het hoofd van de faculteit staat het faculteitsbestuur.
  • De structuur van de faculteit is weergegeven in een organogram.
  • De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan van de faculteit.
  • Het bestuur wordt gesteund door verschillende ondersteunende diensten.
  • De faculteit kent negen capaciteitsgroepen die de diverse disciplines in het onderzoek vertegenwoordigen. 
  • Daarnaast participeert de faculteit in verschillende onderzoeksinstituten.