Bestuur

Het faculteitsbestuur Electrical Engineering bestaat uit drie leden: decaan (prof.dr.ir. Bart Smolders), bestuurslid met portefeuille Onderzoek (prof.dr.ir. Ton Koonen) en directeur Bedrijfsvoering (drs. Jolie van Wevelingen). De opleidingsdirecteur (ir. Sjoerd Hulshof) is adviseur van het bestuur. Daarnaast is er een studentadviseur van het bestuur (Gijs Neerhof) die de vergaderingen bijwoont en zo nodig de stem van studenten kan laten horen. De leden én de studentadviseur worden benoemd door het College van Bestuur.

Het faculteitsbestuur is gemandateerd vanuit het College van Bestuur om onderwijs en onderzoek op het gebied van Electrical Engineering te organiseren en daartoe contracten (personeel en financieel) aan te gaan.