Faculteitsraad

 

De faculteitsraad Electrical Engineering is het medezeggenschapsorgaan van de faculteit Electrical Engineering van de Technische Universiteit Eindhoven.

De raad heeft als taak de algemene gang van zaken in de faculteit kritisch te volgen en kan aan het faculteitsbestuur voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

De faculteitsraad wordt gekozen uit personeel (iedere twee jaar) en studenten (ieder jaar) van de faculteit. De medewerkers en de studenten van de faculteit bezetten ieder vijf zetels.

Heb je vragen over de faculteitsraad? Neem dan contact op met de voorzitter, Sander Stuijk.