Innoveren met Electrical Engineering

De Faculteit Electrical Engineering werkt intensief samen met het bedrijfsleven. De faculteit vindt het van groot belang om wetenschappelijke kennis voor het bedrijfsleven en de maatschappij toegankelijk te maken.

De Faculteit Electrical Engineering richt zich in haar onderzoek op drie aandachtsgebieden:

Samenwerking industrie en bedrijfsleven
Binnen deze onderzoeksgebieden werken medewerkers en studenten van de faculteit intensief samen met de industrie en het bedrijfsleven. Samen ontwikkelen zij nieuwe ideeën, ontwerpen en producten. De industrie en het bedrijfsleven participeren bovendien in diverse onderwijsprojecten, waarbij wederzijdse kennis wordt opgedaan.

Ook stimuleert en ondersteunt de faculteit ondernemerschap. Dit gebeurt in verschillende fasen waarbij de faculteit samenwerkt met regionale, nationale en internationale partners.

Innoveren met de TU/e

Wilt u meer informatie over innoveren in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven? Neem dan contact op met het TU/e Innovation Lab. Het TU/e Innovation lab is binnen onze universiteit dé organisatie voor innovatiestimulering, kennis & technologie transfer, businessdevelopment en tevens incubator van de TU/e. We hebben een goed overzicht in alle onderzoeksexpertises binnen de universiteit. Wij kunnen uw onderzoeksvraag snel met de meest relevante onderzoeksgroepen en personen matchen. Een gezamenlijke verkenning brengt vaak meerdere relevante vakgebieden en mogelijke samenwerkingsvormen aan het licht. Hier kunt u uw voordeel mee doen.

Lees meer over Innoveren met de TU/e.