Onderzoeksprofiel

Onderzoek van de faculteit Electrical Engineering

De explosieve groei binnen Electrical Engineering in de laatste 50 jaar heeft onze maatschappij radicaal veranderd. Geen enkele andere discipline heeft zulke impact gehad, en ook al is het niet altijd overduidelijk, onze maatschappij is doordrongen en afhankelijk van de producten die Electrical Engineering heeft voortgebracht. De volgende 50 jaar zullen alleen maar een grotere verandering teweeg brengen. En in vele gebieden: communicatie, energievoorziening, zorg, automatiek en automatisering van (fabrieks)productie. We zien uitgebreide systemen aan de horizon, samengevoegd in steeds maar ingewikkelder wordende complexiteit.

Maatschappelijk belang
De faculteit Electrical Engineering concentreert zich op analyse, synthese en management van ingewikkelde, verbonden systemen die elektromagnetische hoeveelheden sturen of manipuleren. Dit wordt bereikt door gekwalificeerde en academische mensen op te leiden en hoogstaand onderzoek te bieden. De faculteit biedt een bijdrage aan de maatschappij door de verbetering van het leven te stimuleren en door een toonaangevende kracht achter de economie te zijn.

De faculteit richt haar onderzoek op aspecten van Electrical Engineering die een grote impact op de toekomstige maatschappij hebben, maar ook op het leven en de kwaliteit van onze ecosfeer. Binnen de geselecteerde onderwerpen van Electrical Engineering richt het lange termijn onderzoek zich op fundamentele kennis en ontwikkelingen van nieuwe technologieën, onder leiding van negen onderzoeksvoorzitters.

Onderzoeksgebieden
Bij het kiezen van strategische onderzoeksgebieden
is het belangrijk om enerzijds het belang van maatschappelijk effect in het oog te houden, en anderzijds echte impact te creëren in de lange termijn markt. Deze relevantie is ook belangrijk om vaste financiering voor onderzoek makkelijker te maken. Deze financiering is echter ook een belangrijke factor bij het vinden van contacten in de markt en maatschappij. Daarnaast zijn verbindingen met ontwikkelingen in de regio belangrijk.

Thema's
De thema's die uiteindelijk gekozen worden, zijn geselecteerd op de input die de verschillende onderzoeksvoorzitters geven. Deze thema's kunnen dan bij voorkeur de mogelijkheid bieden om, samen met de voorzitters, zoveel mogelijk uit te blinken. Aangezien onze sterke onafhankelijkheid vanwege de tweede en derde bronnen van financiering bestaat, verkiezen we strategische lange termijn samenwerking met de industrie in een consortium of innovatieve open structuur.

Met de sterktes van de faculteit, de activiteiten van de regio, markt mogelijkheden en de lange termijn maatschappelijke problemen in het achterhoofd, hebben we de volgende drie strategische onderzoeksgebieden gekozen:

Deze drie thema's zijn gekozen zodat de expertise van de voorzitters gekoppeld is aan het toekomstig maatschappelijk belang van Electrical Engineering. Ze laten een breed, samenhangend, maatschappelijke kant van het onderzoek zien, waar de faculteit van Electrical Engineering zich in gespecialiseerd heeft. Daarnaast verhoogt het de zichtbaarheid van de faculteit.

Deze drie thema's en de onderzoekspunten laten zien dat een goede samenwerking tussen de specialiteiten nodig is. Al het onderzoek wat gerelateerd is aan deze thema's is relevant voor de markt. Het zal bijdragen aan de verbetering van de zichtbaarheid van de faculteit, zodat nieuwe lange termijn financieringen worden aangetrokken. Met het onlangs gestarte Centre for Wireless Technology (CWTe) is het eerste thema, 'The Connected World', zichtbaar geworden. Inspanningen voor een ‘Care and Cure centre’ en een ‘Smart and Sustainable Society centre’ zijn al begonnen.