Onderzoeksprofiel

De explosieve groei binnen electrical engineering in de laatste 50 jaar heeft onze maatschappij radicaal veranderd. Geen enkele andere discipline heeft zoveel impact gehad. Ook al is het niet altijd even duidelijk, onze maatschappij is doordrongen en afhankelijk van de producten die Electrical Engineering heeft voortgebracht. De volgende 50 jaar zullen een nog grotere verandering teweeg brengen op het gebied van communicatie, energievoorziening, zorg, automatiek en automatisering van (fabrieks)productie. We zien uitgebreide systemen aan de horizon, samengevoegd in steeds maar ingewikkelder wordende complexiteit.

Maatschappelijk belang
De faculteit Electrical Engineering concentreert zich op analyse, synthese en management van ingewikkelde, verbonden systemen die elektromagnetische hoeveelheden sturen of manipuleren. Dit wordt bereikt door gekwalificeerde academische mensen op te leiden en hoogstaand onderzoek te bieden. De faculteit biedt een bijdrage aan de maatschappij door de verbetering van het leven te stimuleren en een toonaangevende kracht achter de economie te zijn.

De faculteit richt haar onderzoek op aspecten van Electrical Engineering die een grote impact op de toekomstige maatschappij hebben, maar ook op het leven en de kwaliteit van onze ecosfeer. Binnen de geselecteerde onderwerpen van Electrical Engineering richt het lange termijn onderzoek zich op fundamentele kennis en ontwikkeling van nieuwe technologieĆ«n, onder leiding van negen onderzoeksgroepsvoorzitters.

Onderzoeksgebieden
Bij het kiezen van strategische onderzoeksgebieden is het belangrijk om enerzijds het belang van maatschappelijk effect in het oog te houden en anderzijds echte impact te creĆ«ren in de lange termijn markt. Deze relevantie is belangrijk om financiering voor het onderzoek te realiseren. De financiering is een belangrijke factor bij het vinden van contacten in de markt en maatschappij. Daarnaast is verbinding met de ontwikkelingen in de regio essentieel.

De gekozen thema's, zijn geselecteerd op basis van de input die de onderzoeksgroepsvoorzitters geven. Gezien de sterke onafhankelijkheid vanwege de tweede en derde geldstroom wordt strategische lange termijn samenwerking met de industrie in een consortium of innovatieve open structuur verkozen.

Met de sterktes van de faculteit, de activiteiten van de regio, de mogelijkheden op de markt en de maatschappelijke problemen in het achterhoofd zijn de volgende drie strategische onderzoeksthema's gekozen:

Hiermee is de expertise van de onderzoeksgroepen gekoppeld aan het maatschappelijke belang van Electrical Engineering. Met het Center for Care & Cure Technology Eindhoven (C3Te) is het 1e thema zichtbaar geworden, met het Center for Wireless Technology (CWTe) het 2e. Daarnaast zijn het Institute for Photonic Integration (IPI) en het Center for Electrical Energy Technology and Systems Eindhoven (CEETSe) vanuit de faculteit ontstaan.