Onderzoeksgroepen Biomedische Technologie

De faculteit Biomedische Technologie heeft elf onderzoeksgroepen verdeeld over drie clusters:

Biomechanics & Tissue Engineering

In dit cluster worden de principes van (vloeistof en vaste stof) mechanica en biologie toegepast op biomedische problemen en apparatuur. In het bijzonder wordt de preventie, diagnose en behandeling van medische problemen en ziekten van het cardiovasculaire en musceloskeletaire systeem onderzocht.

De volgende onderzoeksgroepen horen bij dit cluster:

Chemical Biology

Binnen dit cluster worden biomedische problemen benaderd op een moleculaire basis. Hierbij is er een wisselwerking van organische chemie, biochemie en polymeerchemie. Deze verschillende disciplines, samen met de interacties tussen synthetisch en levend materiaal worden onderzocht op het niveau van moleculen en wordt gebruikt als bron van inspiratie voor het ontwerpen en synthetiseren van nieuwe medicijnen en biomaterialen.

De volgende onderzoeksgroepen horen bij dit cluster:

Biomedical Imaging & Modelling

In dit cluster worden methoden en technieken uit de wiskunde, informatica, natuurkunde, elektrotechniek en geneeskunde gebruikt voor beeldverwerking, modellering en interpretatie van biomedische systemen. In zowel het onderzoek als de klinische diagnostiek worden deze methoden toegepast om inzicht te krijgen in, te meten aan en voorspellingen te doen van de structuur, de  functie en het metabolisme van levende cellen en weefsels.

De volgende onderzoeksgroepen horen bij dit cluster: