Onderzoek

De faculteit Werktuigbouwkunde bestaat uit verschillende secties.  De faculteit richt zich op langlopend, algemeen en systeemgericht onderzoek. De focus ligt op ontwerpen, analyseren, verbeteren en fabriceren van nieuwe producten en processen, en van de materialen die daarvoor nodig zijn. De faculteit is volledig disciplinegericht en georganiseerd volgens de werktuigbouwkundige disciplines – zoals werktuigen, materialen, thermodynamica, vloeistofmechanica, besturing, systemen en vormgeving, om er enkele te noemen.

Maatschappelijke thema's en industriële trends
Toepassingsgebieden, zoals micro- en nanotechnologie en autotechniek, komen aan bod in secties waarin de verschillende disciplines met elkaar samenwerken. Hiermee onderscheidt onze faculteit zich van andere faculteiten. Dankzij deze structuur kan de faculteit Werktuigbouwkunde beter en flexibeler inspelen op nieuwe vraagstukken die voortvloeien uit maatschappelijke thema's zoals energie, mobiliteit, veiligheid en bescherming, milieu, gezondheid en zorg en belangrijke industriële trends, zoals miniaturisatie.

Onderzoeksvisitatie
Periodiek wordt de faculteit Werktuigbouwkunde bezocht door een onafhankelijke internationale commissie van vooraanstaande wetenschappers met als doel het onderzoek binnen de faculteit te beoordelen. Input voor deze onderzoeksvisitatie is een zelfevaluatierapport, geschreven door de faculteit. Het meest recente zelfevaluatieapport en beoordelingsrapport van de reviewcommissie zijn ook online beschikbaar.