De Faculteit

Welkom

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bevindt zich in een sterk geïndustrialiseerde regio die bekendstaat als ‘Brainport’. Brainport is internationaal befaamd als technologische topregio met speciale aandacht voor de integratie van design en technologie. Toen de TU/e in 2000 in gesprek ging met de creatieve sector, bleek dat daar behoefte bestond aan een nieuw soort academisch geschoold ingenieur. 

Deze nieuwe ingenieurs moesten, als ‘visie-integrators’ en ‘probleemvinders’, inzichten op verschillende kennisgebieden combineren. In essentie moesten het ontwerpers zijn van intelligente systemen, producten en bijbehorende diensten in een maatschappelijke context, die in zouden gaan op aspecten als adaptief gedrag, contextbewustzijn en zeer dynamische interactie. Dergelijke systemen komen tegemoet aan de wensen van hedendaagse gebruikers of, beter nog, maken doorbraken mogelijk naar maatschappelijke veranderingen. Daarom koos de nieuwe faculteit Industrial Design (ID), de negende faculteit van de TU/e, voor een specifiek nieuw terrein binnen het industrieel ontwerp waarin de ontwikkelingen, expertise en belangen van de omringende en internationale economische sectoren zijn samengebracht.

Er werd een innovatieve onderwijsbenadering voor studenten ontwikkeld op basis van competentiegericht leren, met integratie van onderwijs en onderzoek als een van de fundamentele uitgangspunten voor het universitaire programma. Het onderzoeksprogramma is vanaf 2002 geleidelijk uitgebreid, en nu zijn er twee vaste onderzoeksgroepen die hun expertise delen.

De faculteit heeft een waardevol internationaal netwerk opgebouwd met medewerkers en studenten van meer dan 25 verschillende nationaliteiten van over hele wereld.