Onderzoeksinstituut

Onderzoeksinstituut

De afgelopen eeuwen hebben we uitgebreide kunstmatige omgevingen geschapen om in te wonen, werken, rusten en recreëren. In de loop van dit proces zijn we het gebruik van natuurlijk daglicht en de daarmee geassocieerde gunstige eigenschappen uit het oog verloren. In onze visie kunnen we door toepassing van ledtechnologie het zicht van de wereld op natuurlijk daglicht in alle aspecten van het dagelijks leven nieuw vormgeven, zoals in gezondheidszorg, welzijn, veiligheid en duurzaamheid.

Focus op verlichting
Het Intelligent Lighting Institute (ILI) van de TU/e is in 2010 opgericht om onderzoek te doen naar nieuwe intelligente verlichtingssystemen die binnen handbereik komen door de grootschalige toepassing van ledtechnologie, met speciale nadruk op het effect dat deze nieuwe oplossingen op mensen kunnen hebben. Daarnaast wil ILI wetenschappelijke bewijzen leveren voor de claims van deze nieuwe verlichtingssystemen.

Interdisciplinaire samenwerking
Op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) ontwikkelen onderzoekers van ILI nieuwe concepten voor interactieve verlichting en de daarvoor benodigde technologie. Hiervoor is vaak een krachtenbundeling van diverse universitaire disciplines nodig. Het instituut streeft ook bewust naar afstemming van activiteiten met de private en publieke sector, een geheel nieuwe dimensie op het gebied van verlichtingsinnovatie.

Er werken ongeveer vijftig mensen bij de TU/e aan onderzoeksprogramma’s van ILI. Deze hoogleraren, postdocs, promovendi en onderzoeksassistenten zijn werkzaam bij de faculteiten Technische Natuurkunde, Industrial Design, Industrial Engineering & Innovation Sciences, Electrical Engineering, Wiskunde & Informatica en Bouwkunde. Er werken verder zo’n vijftig mensen uit het bedrijfsleven bij ILI.

Nieuw licht op de zaak
Tot voor kort had de wetenschap weinig oog voor de invloed die licht op mensen heeft (lichtperceptie). Toch kan kennis van dit aspect van licht nieuwe inzichten, technologieën en toepassingen opleveren. Het verlichtingsonderzoek dat bij ILI wordt verricht, levert niet alleen unieke knowhow op, maar ook een technologische voorsprong voor de deelnemende partijen, de Brainportregio Eindhoven en Nederland als geheel.

Kijk voor meer informatie op de website van ILI.