Profiel

De missie van de faculteit Industrial Design van TU/e luidt:

Onderzoek naar en onderwijs in de totstandbrenging en het gebruik van nieuwe technologie(systemen) in een maatschappelijke context

Met deze missie integreren we op uitnemende wijze verschillende academische disciplines, waaronder bouwkunde, bedrijfskunde en maatschappijwetenschappen. Dit brengt ons in een uitstekende positie om projecten te verwerven en uit te voeren waarin ‘integratie van nieuwe technologie in het dagelijks leven’ en ‘toepassing van technologie in een maatschappelijke context’ een belangrijke rol spelen. Dit maakt ons uniek ten opzichte van ontwerpfaculteiten elders ter wereld en vormt een solide basis voor samenwerking in internationale consortia, in industriële onderzoeksprojecten en binnen de universiteit.

Integratie van onderzoek en onderwijs

Onderzoek en onderwijs aan de faculteit zijn nauw met elkaar verweven. Zo werken bachelor- en masterstudenten en promovendi intensief samen met de wetenschappelijke staf in zogenaamde squads die gewijd zijn aan specifieke onderzoeksthema's.

Onderzoeken door te ontwerpen

Het onderzoek binnen de faculteit concentreert zich op twee gebieden of thematische clusters: Future Everyday en Systemic Change.

De cluster Future Everyday onderzoekt de dagelijkse interactie tussen mensen en de in hoge mate verknoopte technologie die hen omringt. We meten, modelleren en ontwerpen de gebruikerservaring van mensen bij hun interactie met sociaal-technologische netwerken in huis, op het werk, onderweg en tijdens het sporten of uitgaan.

De cluster Systemic Change focust op het ontwerpen van innovaties die uitwerking hebben op systeemstructuren en groepen mensen, met als uiteindelijk doel om grootschalige thema’s aan te pakken, zoals stedelijke gezondheid, mobiliteit in de toekomst en duurzaamheid. Ruwe gegevens worden onderworpen aan nieuwe iteratieve en circulaire ontwerponderzoeksprocessen waar strategische allianties van belanghebbenden bij worden betrokken.

Competentiegericht onderwijs

Het onderwijs bij Industrial Design is competentiegericht, volgens een uniek model waarin leren en werken samenkomen. Vanaf hun allereerste dag moeten de studenten, die functioneren als ‘junior medewerkers’, de juiste houding aanleren, toepassen en verder ontwikkelen.

Onze faculteit beschouwt het als haar taak om ingenieurs (BSc en MSc) op te leiden die niet alleen een solide kennisbasis hebben maar ook een brede set competenties die hen geschikt maakt voor een succesvolle loopbaan als industrieel ontwerper en voor uiteenlopende functies in de samenleving.

Betrokkenheid van bedrijven

De Technische Universiteit Eindhoven bevindt zich in een sterk geïndustrialiseerde regio die bekendstaat als ‘Brainport’. Brainport is internationaal befaamd als technologische topregio met speciale aandacht voor de integratie van design en technologie. De faculteit werkt op grote schaal samen met bedrijven in de regio. Deze gaven te kennen op zoek te zijn naar een nieuw soort academisch geschoold ingenieur en waren rechtstreeks betrokken bij de oprichting van de faculteit in 2001. Het bedrijfsleven is ook nu nog op natuurlijke wijze betrokken bij ons onderwijs- en onderzoeksproces en werkt daarbij op verschillende manieren met ons samen.

Meer informatie vind je op 'Innoveren met Industrial Design'.

Internationalisering

Onze faculteit heeft een waardevol internationaal netwerk opgebouwd; inmiddels hebben we medewerkers en studenten van meer dan 25 verschillende nationaliteiten van over de hele wereld. We initiëren en onderhouden veel internationale contacten met instellingen en (multinationale) bedrijven, die resulteren in de uitwisseling van studenten en medewerkers en de uitvoering van internationale onderzoeksprogramma’s. Partners uit vier continenten (Europa, VS, Azië en Australië) werken in dit netwerk samen.

Mensen

Wij bieden studenten en medewerkers een internationaal en academisch, oftewel intellectueel stimulerend studie- en werkklimaat, dat hen inspireert tot een brede persoonlijke ontwikkeling, sociale en culturele betrokkenheid en een ondernemende mentaliteit