Werken bij de faculteit

Industrial Design is een relatief jonge, innovatieve faculteit, onderdeel van de Technische Universiteit Eindhoven, in het hart van Brainport, de hightech-hotspot van Nederland. Haar onderwijs is gebaseerd op competentieontwikkeling en haar missie is gericht op de totstandbrenging van intelligente systemen, producten en bijbehorende diensten. Industrial Design streeft ernaar een unieke, internationaal erkende topinstelling voor het nieuwe industrieel ontwerpen te worden door de paradigma’s van bouwkunde, wetenschappen en design te combineren.