Expressieve producten

Student: Josje Wijnen
Coach: Joep Frens

Interactie met én op gevoel - Interactieve systemen zijn steeds moeilijker te doorgronden en sluiten alleen aan bij verbale communicatie. De rijkdom in de menselijke interactie dient als voorbeeld bij de ontwikkeling van nonverbale communicatie van interactieve producten waardoor deze aan expressie winnen.