Sonostapp

Student: Ineke Neutelings
Coach: Bart Hengeveld
Client: Revalidatiecentrum Blixembosch

Nieuwe loopervaring voor mensen met een onderbeenprothese - Mensen met een onderbeenprothese missen ‘gevoel’ in dit deel van het lichaam. Met het audio-feedback-systeem Sonostapp horen zij via geluidsignalen op hun smartphone hoe zij hun gewicht verdelen, dus hun prothese belasten. Gebruikers lopen meer in balans, zijn mobieler en daardoor sociaal actiever.