Bachelor Industrial Design

De bacheloropleiding Industrial Design staat in het teken van interactieve systemen, producten en diensten die het leven veranderen, veraangenamen en intensiveren. In dit vakgebied draait het om innovatie, creativiteit, technologie, gebruikersbehoeften, esthetiek, maatschappelijk en zakelijk belang.

Nieuwe technologieën en vraagstukken uit maatschappelijke trends worden vertaald naar innovaties voor het alledaagse leven. Als student werk je bijvoorbeeld aan applicaties waarmee auto’s kunnen worden gepersonaliseerd of aan intelligente kleding die aanzet tot een actievere levensstijl.

Het onderwijs

Het onderwijsprogramma van de studie Industrial Design is zelfgestuurd en competentiegericht. Je werkt als juniormedewerker aan ontwerpopdrachten in een ontwerpteam met medestudenten en ondersteuning van een coach. Je krijgt intensieve begeleiding van verschillende experts en werkt nauw samen met onderzoekers.

De internationale onderwijsstaf bestaat uit docenten en begeleiders van wie een gedeelte uit de praktijk komt. Zij hebben bijvoorbeeld een eigen ontwerpbureau of werken bij grote bedrijven. Er is dan ook een nauwe samenwerking met bedrijven en instellingen - en veel aandacht voor praktijkgericht leren. 

Voertaal

Industrial Design is een internationaal vakgebied. Daarom is deze bacheloropleiding volledig Engelstalig. Hoewel je ook veel Nederlands zal spreken met je medestudenten, zijn de vakken, net als de verslaglegging, in het Engels. Dat went overigens snel: met VWO Engels gaat het prima.

Geschikt als student?

Als aankomend student Industrial Design ben je geïnteresseerd in technische toepassingen, heb je de houding om creatief te denken en kun je je verplaatsen in mensen. Ons onderwijssysteem vraagt om studenten die goed in een team kunnen functioneren, maar ook een actieve, zelfstandige en verantwoordelijke werkhouding willen ontwikkelen.

Studeren aan deze bacheloropleiding vereist veel reflectie over wie je bent als ontwerper en hoe je je verder wilt ontwikkelen. Het is uitdagend, maar ook intensief: een dagtaak en soms zelfs meer dan dat. Om echt uit te vinden of jij geschikt bent als student, kijk onder studiekeuze en studievoorlichting en kom langs! 

NVAO accreditatie

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO.