ACQA

De TU/e biedt haar studenten een medewerkers een internationaal en academisch, dat wil zeggen intellectueel prikkelend  studie- en werkklimaat. Dat klimaat moet brede persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk en cultureel engagement stimuleren.

De vernieuwing van de curricula in het kader van de in Europa ingevoerde bachelor-master structuur en de plannen voor een nieuw in te voeren systeem van accreditatie van opleidingen in het hoger onderwijs waren aanleiding om het onderwerp academische vorming onder de loep te nemen. Uitgangspunt is een helder onderscheid tussen wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs, ook in de bachelorsopleiding. Dat leidde tot het ACQA-initiatief.

ACQA staat voor Academic Competences and Quality Assurance. Het initiatief beoogt de notie "academische vorming" direct aansluitend op vakinhoudelijke beschrijvingen van een discipline te expliciteren en meetbaar te maken. Dat heeft geresulteerd in een set Criteria, de Criteria voor Academische Bachelor en Master Curricula.

Europa
De criteria vinden ook hun weg in Europa. Het netwerk van Europese technische universiteiten CESAER toont belangstelling voor de criteria en onderzoeken de mogelijkheid om ze in Europees verband over te nemen.  Zie ook http://www.cesaer.org/, de website van CESAER (the Conference of European Schools of advanced engineering education and research) voor nadere informatie.

Contact
Voor nadere informatie: Mieke Rompen