Criteria voor academische bachelor en masteropleidingen

Wat bedoelen we wanneer we spreken over ‘academische vorming’? Het TU/e Platform Academische vorming liet een set competenties, leerdoelen en criteria voor de curricula van academische bachelor en master opleidingen ontwikkelen. De criteria zijn een hulpmiddel om het debat over dit onderwerp binnen (en buiten) de universiteit aan te gaan en de kwaliteit van het academisch profiel te bewaken.

Inmiddels heeft de Nederlandse federatie van Technische Universiteiten i.o. deze set van criteria overgenomen als fundament en toetssteen voor de eigen opleidingen. De set criteria is ook ontwikkeld als operationalisering voor de  zogenaamde Dublin descriptoren - die overigens nauwelijks aandacht besteden aan typische ingenieursvaardigheden als ontwerpen.

Ook de Radboud Universiteit Nijmegen neemt deze set als uitgangspunt om het profiel van de eigen opleidingen te evalueren.  De criteria zijn beschreven in een tweetalig boekje (tweede editie 2005).