Onderzoek naar het academisch profiel van de TU/e opleidingen

In 2004/2005 is een begin gemaakt met een pilot onderzoek naar het academisch profiel van de TU/e opleidingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de in eigen huis ontwikkelde set criteria voor academische bachelor en masters curricula. Op basis van interviews met de docenten van alle verplichte vakken zijn de academisch profielen van de bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde en van de bachelor en een van de masteropleidingen Technische Innovatie Wetenschappen in kaart gebracht. De pilot is medio 2005 uitgebreid naar de opleidingen Technische Wiskunde en Elektrotechniek. Daarna volgt de opleiding Technische Informatica.