Informatie voor alumni

De Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences streeft naar een wederzijds inspirerende en duurzame relatie met oud-studenten. Om dit te bewerkstellingen zijn er op facultair en TU/e-niveau een aantal voorzieningen gerealiseerd die de contacten verstevigen.

De faculteit heeft drie alumniverenigingen: Alumnia, de alumnivereniging Ingenieurs Techniek en Maatschappij (ITEM) en en een alumnivereniging gericht op technologisch ontwerpers, de Vereniging voor Logistiek Ontwerpers. Op TU/e-niveau faciliteert, ondersteunt en stimuleert het Alumni-Office in nauwe samenwerking met de faculteit en de alumniverenigingen de relaties tussen de TU/e en haar alumni. Zo biedt de TU/e haar alumni diverse voordelen aan. Op onderstaande sites is nadere informatie te vinden. 

Alumniverenigingen
ITEM (Ingenieurs Techniek en Maatschappij)
Alumnia
VLO, Vereniging voor Logistiek Ontwerpers

Alumninet
Alumni-site TU/e

Faculteit
Vacatures