Organisatie

Via de buttons in het linkermenu treft je informatie aan over hoe de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences is georganiseerd. Je treft daar informatie aan over het faculteitsbestuur, organogram, onderzoeksgroepen binnen de faculteit, onderzoeksinstituten, ondersteunende afdelingen, samenwerkingsverbanden met alumniverenigingen, studieverenigingen, bedrijven, instituten en andere universiteiten op gebied van onderwijs en onderzoek.