Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur is het bestuursorgaan op faculteitsniveau. De vier leden, een decaan, twee vice-decanen van elke School en de directeur bedrijfsvoering, worden benoemd door het College van Bestuur. Daarnaast is de opleidingsdirecteur adviserend lid. Het faculteitsbestuur heeft ook twee studentleden: de commissaris onderwijs van studievereniging Intermate en de commissaris onderwijs van studievereniging Industria. Het faculteitsbestuur is eindverantwoordelijk voor de inhoud en de vormgeving van onderwijs en onderzoek.

De uitvoering van het onderwijs en onderzoek wordt gecoördineerd door respectievelijk de opleidingsdirecteur en de capaciteitsgroepvoorzitters. Zij zijn direct verantwoordelijk voor de uitvoering van de onderwijs- en onderzoekprogramma’s en de besteding van de daarvoor toegewezen budgetten. Zij leggen verantwoording af aan het faculteitsbestuur.

Bestuursleden

Het bestuur van de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences bestaat uit:


Verder heeft het bestuur een vaste delegatie van adviseurs:

Contact

Afspraken met leden van het bestuur kunnen gemaakt worden via het bestuurssecretariaat: (040) 2472635 of (040) 2472873 of via e-mail.