Organogram

De organisatiestructuur van de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences ziet er als volgt uit.