Samenwerking met alumniverenigingen

Alumnivereniging VBI

Het VBI - de Vereniging Bedrijfskundig Ingenieurs – is de alumnivereniging van Technische Bedrijfskunde van de TU Eindhoven. Het is een platform voor alumni en aankomende alumni om contacten te leggen, relaties te onderhouden, kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen.

Leden van alumnivereniging VBI organiseren het gehele jaar door diverse activiteiten voor de alumni. Daarnaast onderhouden ze nauwe contacten met het alumniplatform van de TU/e, de faculteit Industrial Engineering & Innovatiion Sciences en studievereniging Industria.

Lees meer over de actuele activiteiten en bijeenkomsten van alumnivereniging VBI

Alumnivereniging ITEM

ITEM staat voor ‘Ingenieurs Techniek en Maatschappij’, verwijzend naar de alumni van de opleiding, zoals deze heette ten tijde van de oprichting van de vereniging.

Als alumnivereniging van de studie Techniek en Maatschappij, tegenwoordig ‘Technische Innovatiewetenschappen’, bouwt ITEM aan een alumninetwerk voor onderling contact, zowel op het professionele als op het sociale vlak.

ITEM organiseert en faciliteert activiteiten, zoals lezingen, excursies, reünies, borrels en feesten. Zij biedt haar leden een (professioneel) netwerk van oud-studiegenoten en informeert over ontwikkelingen binnen de universiteit, de faculteit en het vakgebied van Technische Innovatiewetenschappen. Daarnaast onderhoudt ze nauwe contacten met het alumniplatform van de TU/e, de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences en studievereniging Intermate.

Lees meer over de actuele activiteiten en bijeenkomsten van alumnivereniging ITEM