Samenwerking met bedrijven, instellingen en andere universiteiten

Dinalog

Dinalog is het Nederlandse topinstituut voor ketenlogistiek en is gecreëerd om het nationale innovatieprogramma ‘Logistiek en Supply Chains’ uit te voeren. Dinalog vormt de fysieke en virtuele locatie waar de private sector samenwerkt met de Centers of Excellence (universiteiten) en waar ‘Post-Experience Education’ wordt aangeboden. Vanuit de School of Industrial Engineering bekleedt Prof.dr.ir. Jan Fransoo de functie van vice-voorzitter van de Executive Board. Daarnaast geven Prof dr Ton de Kok en Prof dr ir Geert-Jan van Houtum elk leiding aan een van de projecten van Dinalog.  

Lees meer over Dinalog  

Supply Chains, Infrastructure, Mobility & Mainports (SCIMM)

SCIMM is een initiatief van diverse onderzoeksgroepen van de drie technische universiteiten om de mobiliteitsproblematiek van Nederland aan te pakken. In het samenwerkingsverband willen onderzoekers op de gebieden verkeer, vervoer en logistiek nieuwe oplossingen ontwikkelen. SCIMM is als concept gecreëerd, maar nog niet formeel gestart. Vanuit de TU/e School of Industrial Engineering is de Operations, Planning, Accounting and Control group trekker van het SCIMM-initiatief.

Stichting Historie der Techniek (SHT)

De Stichting Historie der Techniek is opgericht in 1987 op initiatief van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI). In het dagelijks en algemeen bestuur van de SHT zijn een groot aantal organisaties en de drie technische universiteiten vertegenwoordigd. De SHT stimuleert onderzoek naar de geschiedenis van de wisselwerking tussen technologie en samenleving en zij maken de resultaten van dat onderzoek bekend bij historici, ingenieurs, studenten en het bredere publiek. De SHT is gevestigd op de TU/e-campus en werkt intensief samen met de Technology, Innovation & Society groep van de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences. Gezamenlijk worden onderzoeksprogramma’s ontwikkeld en grote publicatie projecten gerealiseerd. Bijvoorbeeld het in 2003 afgesloten ‘Techniek in Nederland in de Twintigste Eeuw’ en het lopende ‘Tensions of Europe programma’.

Lees meer over SHT

4TU Center of Excellence Ethics & Technology

De Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE&IS) is nauw verbonden met het 4TU Centre of Excellence for Ethics & Technology. De Sectie Filosofie van de Faculteit IE&IS is mede oprichter en constituerend lid, samen met de secties Filosofie van Delft en Twente. Het heeft ca. 50 onderzoekers en is wereldwijd een van de grootste centra op het gebied van ethiek en techniek. Het doel is om fundamenteel en toegepast onderzoek te stimuleren en om een interface te zijn tussen het onderzoek en het publieke debat over technologie.

Lees meer over 3TU Center of Excellence Ethics & Technology.  

European Supply Chain Forum (eSCF)

Het European Supply Chain Forum is een samenwerkingsverband van eersteklas universiteiten (Technische Universiteit Eindhoven, Stanford University en Hong Kong UST) met het bedrijfsleven (o.a. ASML, Nike, Air France-KLM). De focus ligt op het creëren van meerwaarde voor haar leden door het ontwikkelen en implementeren van oplossingen op het gebied van supply chain and operations management. Diverse professoren en universitaire (hoofd)docenten van de School of Industrial Engineering zijn hieraan verbonden. 

Lees meer over eSCF