Samenwerking met studieverenigingen

Studievereniging Industria

De vereniging heeft als doel het behartigen van de belangen van de studenten Technische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde voor de Gezondheidszorg aan de TU Eindhoven in de ruimste zin van het woord. Concreet wordt hieraan op de volgende manier invulling gegeven:

  • Het ondersteunen van de studenten bij de studie
  • Het aanbieden van ontplooiingsmogelijkheden voor studenten
  • ArbeidsmarktoriĆ«ntatie
  • Integratie tussen de verschillende studenten Technische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde voor de Gezondheidszorg

In 1963 werd Industria opgericht door enkele studenten van de Faculteit Technische Bedrijfskunde in Eindhoven. Inmiddels is de vereniging met ongeveer 1100 leden uitgegroeid tot een van de grootste (studie)verenigingen van Eindhoven.

Bij de invulling van deze punten worden kwalitatief goede activiteiten georganiseerd, die voldoen aan bovengenoemde doelstellingen. Zowel het organiseren van deze activiteiten als het deelnemen aan deze activiteiten vormen een zinvolle aanvulling op het curriculum zoals dit door de faculteit wordt aangeboden. Industria is in staat dit alles te verwezenlijken dankzij haar hechte band met de faculteit, haar contacten met andere studieverenigingen en haar waardevolle contacten met het bedrijfsleven.

Lees meer over studievereniging Industria 

Studievereniging Intermate

Intermate is de studievereniging van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen en de masteropleidingen Innovation Sciences en Human-Technology Interaction, aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven.

Intermate heeft als doel de belangen van de studenten van deze opleidingen te behartigen. Hiernaast bevordert Intermate de contacten tussen de studenten onderling, tussen studenten en docenten, de rest van de universiteit en het bedrijfsleven. Intermate ontplooit hiertoe een viertal activiteiten:

  • Studiegerelateerde activiteiten
  • Activiteiten op onderwijsgebied
  • Informatievoorziening
  • Informele activiteiten 

Intermate wordt geheel geleid door studenten. Veel leden zijn actief in een van de vele commissies. Deze commissies organiseren een groot aantal activiteiten. De vereniging wordt geleid door een bestuur, bestaande uit vijf studenten die hier een jaar fulltime mee bezig zijn.

Lees meer over studievereniging Intermate