School of Industrial Engineering en School of Innovation Sciences

De faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences omvat twee subfaculteiten (Schools). In elk onderzoeksprogramma wordt met onderzoekers van gerenommeerde buitenlandse universiteiten samengewerkt, blijkend uit

  • werkbezoeken over en weer
  • gemeenschappelijke publicaties

In de School of Industrial Engineering staat het op orde brengen en houden van productieketens voor producten of diensten centraal. Dit gebeurt met name binnen de hightech industrie en de gezondheidszorgsector. Naast productie en distributie spelen daarbij ook andere aspecten een rol, zoals productontwerp, marketing,  innovatie, informatiesystemen, creativiteit, en menselijk gedrag.

Het succesvol implementeren van innovaties in de samenleving speelt een belangrijke rol binnen de School of Innovation Sciences. Deze subfaculteit houdt zich bezig met het in kaart brengen en analyseren van risico's voor milieu en leefomgeving, gevolgen voor de maatschappij op langere termijn, en de perceptie en de behoeften van consumenten. Dit niet alleen in de Westerse wereld, maar ook in ontwikkelingslanden.