Werken bij de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences

De Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences houdt zich bezig met strategisch –technologisch onderzoek dat van belang is voor industriële en andere toepassingen. Daarnaast verzorgen medewerkers onderwijs voor studenten van de opleidingen. De faculteit kent ook een aantal afdelingen die ondersteuning bieden op het gebied van onderzoek en onderwijs.

Twee subfaculteiten (Schools)
De Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE&IS) omvat twee subfaculteiten (Schools).

  • School of Industrial Engineering
    In de School of Industrial Engineering staat het op orde brengen en   houden van productieketens voor producten of diensten centraal. Dit gebeurt met name binnen de hightech industrie en de gezondheidszorgsector. Naast productie en distributie spelen daarbij ook andere aspecten een rol, zoals productontwerp, marketing,  innovatie, informatiesystemen, creativiteit en menselijk gedrag. De school IE telt 111 medewerkers  waarvan 35 promovendi.
  • School of Innovation Sciences
    Het succesvol implementeren van innovaties in de samenleving speelt een belangrijke rol binnen de School of Innovation Sciences. Deze subfaculteit houdt zich bezig met het in kaart brengen en analyseren van risico's voor milieu en leefomgeving, gevolgen voor de maatschappij op langere termijn, en de perceptie en de behoeften van consumenten. Dit niet alleen in de Westerse wereld, maar ook in ontwikkelingslanden. De school IS telt 116 medewerkers waarvan 25 promovendi.

Promoveren
Als je de titel Master of Science hebt behaald, kun je promoveren door middel van een onderzoeksproject. Na het succesvol afronden van een promotietraject mag je de titel doctor (dr.) voeren. De faculteit biedt regelmatig promotieplaatsen aan. Een promotietraject duurt vier jaar. Lees meer over promoveren aan de TU/e.

Opleiding tot technologisch ontwerper
Na afronding van je masteropleiding, kun je de tweejarige post-masteropleiding Industrial Engineering volgen. Na afronding mag je de titel PDEng, Professional Doctorate of Engineering voeren. De faculteit heeft regelmatig vacatures voor de PDEng-opleiding.  Alleen excellente studenten worden toegelaten. Lees meer over de PDEng-opleiding Industrial Engineering. 

Vacatures
Regelmatig zijn er vacatures bij de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences. Dit zijn wetenschappelijke en ondersteunende functies. Deze vacatures kun je vinden op de volgende site. Voor alle overige informatie over werken bij de TU/e zie de centrale website ‘Werken bij de TU/e’.