Innoveren met de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences

De Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE&IS) van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) streeft naar optimale kennis- en technologietransfer met de industrie en andere organisaties. Samenwerking wordt speciaal gezocht met organisaties en bedrijven die veel te maken hebben met wetenschap en technologie.

Innoveren met de TU/e

Wilt u meer informatie over innoveren in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven? Neem dan contact op met het TU/e Innovation Lab.
Het TU/e Innovation lab is binnen onze universiteit dé organisatie voor innovatiestimulering, kennis & technologie transfer, businessdevelopment en tevens incubator van de TU/e. We hebben een goed overzicht in alle onderzoeksexpertises binnen de universiteit. Wij kunnen uw onderzoeksvraag snel met de meest relevante onderzoeksgroepen en personen matchen. Een gezamenlijke verkenning brengt vaak meerdere relevante vakgebieden en mogelijke samenwerkingsvormen aan het licht. Hier kunt u uw voordeel mee doen.

Lees meer over Innoveren met de TU/e.