Wat bieden we aan

De kennis van de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences is beschikbaar in de vorm van:

  • Praktijkopdrachten en afstudeerprojecten
  • Contract-research

Praktijkopdrachten en afstudeerprojecten

Bedrijven, studenten en docenten kunnen met elkaar in contact komen over uit te voeren praktijkopdrachten en afstudeerprojecten.

De School of Industrial Engineering heeft in haar onderwijsprogramma’s afsluitende praktijkcomponenten, waarin studenten hun opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk brengen:

  • de Quick Scan (in het derde jaar van het bachelorprogramma)
  • het Bachelor Eindproject (in het laatste semester van het driejarige bachelorprogramma)
  • het Master's Thesis Project (in het laatste semester van het tweejarige masterprogramma).

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via email of lees meer op onze website.

De School of Innovation Sciences heeft een praktijkcomponent in het Master's Thesis Project (in het laatste semester van het tweejarige masterprogramma). Dit kan worden uitgevoerd binnen bedrijven of andersoortige instellingen. Veelal loopt dit via contacten die afstudeerdocenten hebben met deze bedrijven en instellingen.

Contract research

Op het gebied van onderzoek biedt de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences u de mogelijkheid om adviezen te krijgen over het aanpakken van bedrijfskundige problemen en het verbeteren van uw bedrijfsvoering. Deze mogelijkheid wordt vooral aangeboden in de vorm van contract research.