Bachelor eindproject

Het Bachelor Eindproject vindt plaats aan het einde van het derde jaar van de Bachelor-opleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde voor de Gezondheidszorg. De doelstelling van het project is dat de student laat zien dat hij/zij individueel een grondige analyse kan maken van een probleemsituatie bij een bedrijf en hier oplossingsrichtingen voor kan aandragen.

De nadruk ligt hierbij op de grondige analyse van het probleem. Voor het formuleren van een goede probleemstelling verzamelt de student op verschillende manieren gegevens. Dit kan zijn door gegevens uit een informatiesysteem te halen en/of door op een systematische manier ‘metingen’ (in bijvoorbeeld een productielijn, maar bijvoorbeeld ook middels interviews) binnen een bedrijf of bij klanten uit te voeren. Na grondige analyse van de gegevens zal de student een probleemstelling formuleren en verder onderzoek doen naar oplossingsrichtingen. Bij een Bachelor Eindproject is het niet gebruikelijk dat een student de oplossing ook daadwerkelijk gaat implementeren.

Het Bachelor Eindproject biedt een scherpe analyse van de situatie binnen een organisatie, gezien vanuit meerdere technisch bedrijfskundige invalshoeken. Na deze analyse wordt door de student aangegeven wat de oorzaken van het probleem zijn en uiteindelijk worden verschillende oplossingsrichtingen aangeboden. 

De student steekt meer dan 220 uur in het project dat een doorlooptijd van maximaal 20 weken heeft. Het project wordt vanuit de TU/e begeleid door een docent-onderzoeker. De student levert een complete rapportage op schrift en presenteert de bevindingen in het bedrijf voor de betrokken medewerkers.