Master thesis project

Het Master Thesis Project vindt plaats aan het einde van de masteropleidingen Innovation Management en Operations Management and Logistics. De doelstelling van het Master Thesis Project is dat de student laat zien dat hij/zij individueel een grondige analyse kan maken van een probleemsituatie bij een bedrijf, hier oplossingsrichtingen voor kan aandragen en vervolgens een van deze richtingen verder uitwerkt in een ontwerp. Waar mogelijk zal de oplossingen worden geïmplementeerd zodat resultaten kunnen worden vergeleken met de oorspronkelijk situatie.

Het Master Thesis Project biedt een scherpe analyse van de situatie binnen een organisatie, gezien vanuit meerdere invalshoeken. Na deze analyse wordt door de student aangegeven wat de oorzaken van het probleem zijn en wat relevante oplossingsrichtingen zijn. Eén van deze richtingen zal worden uitgewerkt in een voor de organisatie implementeerbaar concept en waar mogelijk zal dit concept worden geïmplementeerd.
De student zal fulltime werken aan het project. Doorgaans is een student vierdagen per week binnen het bedrijf aanwezig en werkt hij/zij één dag per week op de universiteit verder aan het project dat een doorlooptijd van maximaal 21 weken heeft. Het project wordt vanuit de TU/e begeleid door een docentonderzoeker. De student levert een complete rapportage op schrift en presenteert de bevindingen in het bedrijf voor de betrokken medewerkers.