Projecten en praktijkopdrachten

Planningsconcept diagnose en behandeling huidkanker
Twee studenten van de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences ontwikkelden voor hun afstudeerwerk in opdracht van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven een nieuw planningsconcept voor de diagnose en behandeling van huidkanker. Een student heeft een herontwerp gemaakt, genaamd One Day Treatment. Een patiënt die 's morgens voor het eerste onderzoek binnenkomt, heeft aan het einde van de dag de uitslagen en ook de behandeling al gehad. De andere student heeft de voorwaarden voor het Catharina Ziekenhuis verder uitgewerkt om dit direct toe te passen.

Voorspellingsmodel detectie non-melanome huidkanker
Een student ontwikkelde voor het huidkankercentrum van de afdeling Dermatologie van het Catharina ziekenhuis Eindhoven (CzE) een voorspellingsmodel voor de detectie van (voorstadia van) non-melanome huidkanker. Deze vorm van huidkanker (veelal in verband gebracht met huidbeschadigingen door zonnebrand) neemt sterk toe. Het gevolg is een steeds grotere druk op het zorgsysteem. Met behulp van een enquete verspreid onder 215 patiënten, bij wie tevens een huidmonster (biopt) is genomen, werd op basis van een beperkt aantal kenmerken een bruikbaar statistisch voorspellingsmodel gemaakt. Op termijn kan dit bijdragen tot een betere diagnose door huisartsen. Hierdoor kunnen gevallen van non-melanome huidkanker sneller worden geïdentificeerd en behandeld. Ook het aantal onterechte doorverwijzingen naar specialistische zorg wordt mogelijk minder.

Statistisch model bevoorradingsstrategie
In een afstudeerrapport voor het onderzoeksdomein Retail Operations, uitgevoerd in samenwerking met Schuitema, wordt een statistisch model ontwikkeld en gekoppeld aan een bevoorradingsstrategie. Hiermee kan de hoeveelheid gemiste klantenvraag bij aanbiedingen van producten aanzienlijk worden gereduceerd.

Bundelen van Rich Internet Applications
Een student Operations Management & Logistics heeft gedurende een half jaar bij Silver Arrows Multimedia gewerkt aan het bundelen van zogenoemde Rich Internet Applications, zoals Java en Flash, in een raamwerk. Denk bijvoorbeeld aan een hotel dat zijn gasten allerlei diensten wil bieden. Bij een zuil in de lobby kun je je e-mail checken, een route plannen of een krant naar keuze uitprinten. In de zuil zit een computer waarop een hoofdprogramma draait. Daarbinnen draaien de ‘rijke internetapplicaties\' die de verschillende diensten mogelijk maken. Met zijn onderzoek heeft de student enerzijds gekeken naar het business model dat achter deze toepassingen zit. Daarnaast is een computerprogramma geschreven dat die samenwerking in de praktijk laat zien. Hiervoor heeft de student de Bakkenist Prijs van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen ontvangen.

Kleurwaarneming in de periferie van het menselijk gezichtsveld
Een studente Human Technology Interaction heeft bij Philips Research onderzoek gedaan naar de menselijke kleurwaarneming in de periferie van het gezichtsveld. Uit dit onderzoek blijkt dat gangbare standaarden van CIE voor kleurwaarneming niet van toepassing zijn voor de periferie. De bevindingen zijn van groot belang voor de verdere ontwikkeling van producten zoals de Living Color lamp en de Ambilight televisies van Philips.

Bedrijven kunnen als ze belangstelling hebben voor bijdrage/deelname aan onderwijsprojecten met onze faculteit terecht bij businessassignments@industria.tue.nl.