Sustainable Innovation

Bij Sustainable Innovation bestudeer je innovaties vanuit technisch, economisch en sociaal perspectief,  zodat de samenleving duurzaam gaat consumeren en produceren. Bij het invoeren van nieuwe duurzame technologieën in de maatschappij, bijvoorbeeld in de energievoorziening en de gebouwde omgeving, zijn altijd meerdere actoren betrokken: de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke groeperingen, kennisinstellingen en ook de consument. Bij Sustainable Innovation kijk je vanuit deze verschillende actoren naar een vraagstuk gericht op een duurzame samenleving. Neem bijvoorbeeld de introductie van zonnepanelen: daar komt meer bij kijken dan techniek. Ook de kosten, regelgeving en de acceptatie door de maatschappij spelen hierbij bijvoorbeeld een rol. Daarnaast leer je recente ontwikkelingen en discussies over duurzaamheid te plaatsen in een langetermijnperspectief en komt aan bod hoe Nederlandse ontwikkelingen zich verhouden tot internationale ontwikkelingen.

Maatschappij en techniek
Studenten aan de opleiding Sustainable Innovation worden opgeleid om technologie in te zetten voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, voor het versterken van welvaart en welzijn in de wereld. Je kunt daarbij denken aan:

  • de positie van Nederland in de Europese duurzame energiemarkt
  • het ontwerp van smart homes en slimme elektriciteitsnetwerken
  • technologische innovatie in ontwikkelingslanden, zoals biobrandstoffen in India
  • een afweging maken van voor- en nadelen van nieuwe technologie, zoals CO2 opslag in de grond
  • in kaart brengen van het maatschappelijk krachtenveld rond nieuwe technieken, zoals de elektrische auto

Major Sustainable Innovation

De TU/e bundelt haar bacheloronderwijs in het TU/e Bachelor College. Als student van het Bachelor College krijg je de ruimte om zelf je studie samen te stellen op basis van je interessegebieden en ambities. De bacheloropleiding bestaat voor een groot deel uit je major. Met de major kies je het vakgebied waarin je later als ingenieur wilt gaan werken. Het vormt de basis van je opleiding. Op deze website lees je meer over de inhoud van de major Sustainable Innovation. Op deze manier kom je te weten of deze major iets voor jou is.

De major Sustainable Innovation is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen. Na afronding van deze major ontvang je het diploma van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen met als specialisatie Sustainable Innovation en de graad van Bachelor of Science in Technische Innovatiewetenschappen.

De bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen heeft daarnaast nog een andere major: Psychology & Technology.

NVAO accreditatie

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO.